– Riving skulle utsettes til kulturminneplanen var vedtatt