Lesjasamfunnet mot 2035: – Vi ønsker bred involvering fra innbyggerne