Kvam Helset har mange års fartstid i lokalavisa frå før, både som journalist og redaktør.

– Styret i Vigga AS er svært nøgde med at vi får Astrid attende. Ho er engasjert, kreativ, flink til å formidle og ho kjenner lokalmiljøet godt,seier styreleiar Asta Brimi.

Ho vil også takke avtroppende redaktør/dagleg leiar Simen Rudiløkken for den gode jobben han har gjort. Rudiløkken held fram som journalist.

Astrid Kvam Helset har hatt eit engasjement i firmaet Nordveggen i vel eit år, og vil starte i Vigga frå nyttår 2023.

– Eg gler meg til å kome attende i Vigga, og til å følgje smått og stort som skjer i Lesja og Dovre. Eg har gjort meg mange nyttige erfaringar det siste året, som eg trur eg får nytte av framover, seier ho, og legg til:

– Eg vil at Vigga skal vere viktig for Lesja og Dovre framover, og meiner det er viktig å ha ei levande lokalavis. Eg håpar mange les – og at mange fortel oss om gode saker.