– Eg kunne ikkje ha budd her utan hjelp frå gode naboar