Arbeider med nytt brannsløkkingsanlegg på Fredheim

foto