47 av disse var i klasse B, altså vanlig personbil. Det ble også gjennomført 93 teoriprøver.

Innlandet ligger litt under snittet på beståttprosent på teoriprøver. I hele landet var det 59 prosent som sto, i Innlandet 57 prosent. Fylket vårt ligger bittelitt over landssnittet på beståtte førerprøver, her var det i Innlandet 80 prosent som sto - mens det på landsbasis var 79 prosent. Innlandet ligger også litt under landet for øvrig når det gjelder oppkjøring med automatgir. Nasjonalt ligger denne på 59 prosent, mens det i Innlandet er 51 prosent.

– MC-sesongen står for døra og det forventes stor etterspørsel etter praktiske prøver også denne sommeren, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørn Lillevolden i en pressemelding.

Noen fakta:

  • 780 oppkjøringer i Innlandet i april, 80 prosent besto.

  • Av disse 780 oppkjøringene var 556 oppkjøring i klasse B.

  • 1298 teoriprøver, 57 prosent besto.

  • Aller flest førerprøver på Hamar, med 207 prøver.

  • Flest teoriprøver i Kongsvinger, med 352 prøver.

  • Lavest antall både førerprøver og teoriprøver var på trafikkstasjonen på Tynset, med henholdsvis 31 førerprøver og 69 teoriprøver.