Dovrebanen: Regjeringen utbetaler støtte til godstogselskapene etter ekstremværet Hans