– Båtar som ikkje blir brukt, bør hentast ned

foto