foto
Ragnhild Nordsletten arbeidde nesten 25 år ved Eldres senter. Foto: Marit Tynnøl

– Eg held ikkje andakt