Det skriver Norsk Skyttertiende i en nettsak 9. mars.

På gårdagens møte i skytterstyret behandlet de arrangør av Landsskytterstevnet for både 2025 og 2026, som skal opp på Skyttertinget siste helgen i april. Per nå står kun Evje igjen som arrangørsted i 2025, da Kongsberg ikke har fått på plass den nødvendige investeringen som trengs på Heistadmoen.

Går inn for Lesja

Både Lesja og Elverum har søkt om å få arrangere Landsskytterstevnet i 2026. Lesja hadde det sist i 2015, mens Elverum har fått avlyst LS både i 2020 og 2021, skriver Norsk Skyttertiende.

– Både Lesja og Elverum er begge godt kvalifisert for å arrangere Landsskytterstevnet, påpeker president Bernt Brovold.

Men et enstemmig skytterstyre gikk inn for Lesja.

– Våre overordna tanker at vi må ha to gode LS-arenaer på Østlandet. Da finner vi det riktig at Lesja blir tildelt LS i 2026, påpeker han.

Fortsetter turnusen

På Skyttertinget i april skal delegatene også drøfte turnusen for Landsskytterstevnet framover. Skytterstyret innstilling er at den skal fortsette som i dag.

– Vi var enstemmige i at dagens turnus funger godt, og at det er fornuftig å videreføre denne, forteller presidenten.

Det er dermed et fortsatt ønske om to arrangørsteder i hver landsdel. Men skulle det ved søknadsfristens utløp ikke være søkere om å arrangere LS, skal Norges Skytterstyre snarest utlyse stevnet på nytt til alle landsdeler.