Foreldre er kritiske til kommunedirektørens forslag om sanering av barneskolen

foto