Rekordmange søknader til Kulturminnefondet i 2021 fra Innlandet