I år skal derfor Norges Fjellstyresamband, med god støtte fra Handelens Miljøfond, kartlegge og fjerne båtvrak og etterlatte båter i statsallmenninger forvaltet av seks fjellstyrer.

– Vi trenger hjelp med kartleggingen av disse båtene og alle har muligheten til å bidra og samtidig gjøre en betydelig innsats for miljøet, skriver Norgs Fjellstyresamband i en pressemelding.

Om du ser en etterlatt båt under dine fjellvandringer eller andre aktiviteter kan du enkelt melde inn båtvraket via appen «Rydde» eller på ryddenorge.no. Rydde er utviklet av Senter mot marin forsøpling (MARFO) og fungerer som et verktøy hvor alle kan enkelt legge inn informasjon som brukes av flere nasjonale aktører, i dette tilfellet autoriserte båtgjenvinnere.

Det finnes i dag en håndfull båtgjenvinnere som fjellstyrene skal samarbeide med og som tar i mot båtene for gjenvinning og destruksjon. Båtene inneholder mange giftstoffer, så på avfallsplassen regnes de som farlige avfall og håndteres deretter.

 -Prosjektet med Fjellstyresambandet er spennende og viktig fordi vi tror det er mange båtvrak og annen plast som ligger i fjellet, sier prosjektleder Sveinar Kildal. Mange har sett gamle vrak ved fjellvann. Plast, bunnstoff, glassfiber og lakk og maling fra gamle trebåter er giftstoffer i en sårbar natur. Det å kunne samarbeide med fjellstyrene for å kartlegge omfanget av gamle båtvrak i fjellet er viktig. Videre skal man finne metoder for enklest mulig å frakte ut båtene slik at man rydder opp for fremtidige generasjoner.

Det tar tid å fjerne båtvrak

Det er nå slik at etterlatte båter ofte har eiere, og man kan ikke ta en annens eiendom uansett forfatning. Etter kartleggingen begynner arbeidet med å finne eier, og hvis eieren ikke dukker opp startes en helt annen kabal av regler og rettigheter. For å finne den mest effektive metoden begynner vi med henting av innmeldte båter i 6 fjellstyrer og vi håper at arbeidet her vil danne grunnlag for et større ryddeprosjekt på statsallmenningene i Norge.

De seks fjellstyrene som nå er med er Fjellstyrene i Lierne (to fjellstyrer som er en admin enhet), Namsskogan, Lesja,  Øyer, Torpa og Øvre Numedal fjellstyre.  Fjelloppsynet, ansatt av fjellstyrene,  er ansvarlig for kartlegging og fjerning av båtvrak og eierløse båter i fjellet.