Fylkesarkivet etterlyser bilder og opptak fra pandemien

foto