Innlandet på topp i studiespesialiserande - Ligg også på tredjeplass innan yrkesfag