Helseangsten har auka sidan pandemien - 49 prosent i Innlandet er bekymra