Alle med tilhøyrsle i Dovre kommune må returnere parkeringsbevisa sine ved Dovre legesenter