Dovre topper Kommunal Rapports måling Kommunebarometeret 2017. Det viser opptellingen etter at Statistisk sentralbyrå sist uke publiserte oppdaterte tall for kommunene. Det er en veldig stolt ordfører Bengt Fasteraune, som torsdag fikk blomster og diplom på KS-huset i Oslo. Bløtkaker er sendt ut til alle avdelinger i kommunen.

- Dette er knallhardt arbeid. Vi scorer bra på ting vi har satsa bevisst på i mange år. Vi balanserer alltid på en stram linje, men vi driver effektivt og godt, sier Fasteraune.

Topper tabellen

Dovre topper tabellen innen barnevern, er på 3. plass innen barnehage og 5. plass i grunnskole. I tillegg er det plasseringer i toppsjiktet hva gjelder både sosialtjenesten og helse. Når det gjelder barnevern har kommunen endelig kvittet seg med de mange fristbruddene, som var et stort problem for få år siden. Fasteraune sier de har brukt tallene og tabellen aktivt, og at de har klatra jevnt og trutt på tabellen i mange år.

– Målet er å levere gode tjenester, samtidig som vi har styring på økonomien. Det er en linedanseroppgave dette, når vi ikke har store kraftinntekter eller særlig med eiendomsskatt. Men vi har et godt samspill med politikerne, og gode medarbeidere. Når alle har lyst til å gjøre en innsats for kommunen, er det utrolig hva man kan få til, sier dovrerådmann Halvor Nissen til Kommunal Rapport.

Viktige funksjoner

- Denne gang er det Dovre som går helt til topps, takket være svært gode plasseringer innen viktige områder som barnevern, barnehage og grunnskole. Særlig forbedringen innen barnevern de siste årene er markant. Men kommunen har også faresignaler i sine nøkkeltall: Økonomien er for dårlig og kostnadsnivået for høyt. Uten en god omstilling er kanskje dette året det siste Dovre kunne hevde seg i toppen, skriver Kommunal Rapport i sin leder.

Fasteraune sier at det de siste årene har vært mange prosesser med innsparing, men mener resultatene i år viser at det går an å ha et godt resultat selv med stram økonomi.

- Alle funksjoner er viktige. Men for meg er det viktigste at tjenestene vi har ut fungerer. Jeg er glad for at vi har gode arbeidstakere som er interesserte i jobben sin, sier han.

Han vet at det ikke er alle prosesser som har vært enkle, og er stolt av annerkjennelsen.

Smått er godt

Selv om det er flere små kommuner i toppen, er det en klar tendens til at store kommuner kommer bedre ut. Blant dem som kommer best ut i, dominerer kommuner fra Akershus. Kommunene i Vestfold som i snitt har den beste plasseringen, foran kommunene i Vest-Agder og Akershus. Dårligst ut kommer kommuner i Finnmark, der beste kommune ligger på 349. plass. I vår region ligger Lom på 30.plass, Skjåk på 63. plass, Sel på 126. plass og Vågå på 198.plass. Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, endelige tall for 2016. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Ordfører Bengt Fasteraune er stolt av sine medarbeidere.