Kunstneren Per Inge Bjørlo lager skulpturen på oppdrag for Sparebankstiftelsen DnB, som vil bringe kunsten ut til folket.

rbeidstittelen var Genbanken II, men i følge Skulpturstopps Instagram har den fått navnet «Mental Genbank». I følge saksdokumenter hos Dovre kommune er det to deler av kunstverket. Den indre Genbanken har mål på cirka 190 centimeter, og den ytre har diameter på cirka 190 centimeter, og lengde på cirka 370 centimeter.

Skulpturstoppet i Dovre skal ligge på Hjerkinnplatået, vest for E6 rett nord for krysset der Fylkesveg 29 svinger av mot Østerdalen. Kunstneren Per Inge Bjørlo valgte stedet etter befaringer blant annet på Dovrefjell og i Grimsdalen sommeren 2014, og plasseringen ble godkjent etter en høringsrunde samme høst.

I en kommentar fra Dovre kommune anses det som positivt at skulpturen får nærhet til Grunnlovsvarden og Nasjonalparkmonumentet, og slik sett kan bidra til at Hjerkinn blir en naturlig destinasjon eller stopp for flere som ferdes over Dovrefjell.

Forberedt på reaksjoner

Skissene er byggesaksbehandlet i Dovre kommune. I saksbehandlingen var det også lagt ved bilder av noen detaljer av kunstverket. Publikum må vente med å se det ferdige resultatet, til den offisielle åpningen i september. Målene viser at skulpturen vil ruve noe i terrenget, og rådmannen er forberedt på at det kan komme reaksjoner både på plassering og utforming, men påpeker at dette er et kunstprosjekt, og trekker frem selve forutsetningen for prosjektet, at kunstneren ikke skal ilegges noen form for føringer.

Flere skulpturer

Våren 2011 ble Dan Grahams skulptur ”Norwegian wood lattice by curved 2-way-mirror (2010)” i Vågå avduket, som den første av en rekke skulpturer i Skulpturstopp. Så langt er disse skulpturene laget:

Vågå: Dan GrahamSør-Fron: Gitte DæhlinLillehammer: Antony GormleyGjøvik: Richard DeaconØstre Toten: Sverre WyllerGran: Rachel WhitereadOslo: Marianne Heske