Maratonkontrollen holdes mellom klokken 6.00 torsdag morgen til 6.00 fredag morgen, og maratonkontrollen er en samordnet kontroll i 20 europeiske land.

Stanset på Hjerkinn

UP har vært ute på vegene i området her, og klokken 9.30 ble en bulgarsk sjåfør stanset i kontroll på E6 på Hjerkinn. Personbilen holdt 123 kilometer i timen i 80-sonen, fikk førerkortet beslaglagt og ble anmeldt.

Kontrollen som foregår dette døgnet samordnes av Europeisk trafikkpolitisamarbed (TISPOL).

Setter søkelyset på fart

– Kontrollaktiviteten har som formål å forebygge og avdekke fartsovertredelser for å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, sier UP-sjef Runar Karlsen til UPs nettside.

I løpet av kontrollen blir det gjennomført 65 fartskontroller på forskjellige steder i alle UP-distriktene, og  rundt 180 personell er involvert i kontrollen. Dette er i tillegg til det ordinære arbeidet til UP og lokalt politi.

Det overordnede målet for kontrolldøgnet er å redusere antall drepte og hardt skadde på norske veger. Polititet vil også sette søkelys på at høy fart er en av hovedårsakene til dødsulykker i trafikken