Proffe amatører er redningen når alt annet svikter