Åsmund (92) har kjempa mot den plagsame planta i 20 år