Vegsaken i Lesja - tre av fem veger er foreslått privatisert