Dette turfølget ble meldt «savnet» på Hjerkinn

foto