Mange spor etter skytefeltet ved Avdem - Jens går på attgrodde stiar