Nå skal kommunane velje nye meddommarar til tingretten