Prosessen om kommunesammenslåing var på drøftingslista under møtet, og Solli mente det er på høy tid med et folkemøte. Lesja sendte tidligere i år ut en en invitasjon til Dovre om å starte utredningen av en prosess, som skal ende i en sammenslåing. Styringsgruppen for arbeidet er felles formannskap for de to kommunene.

- Dette er en alvorlig sak for begge kommunene. Jeg snakket med en lesjing om saken, og han etterlyste; hva med oss folket? Vi må skape stor interesse for å få med oss folket. Vi må snart ha et folkemøte, og fåut informasjon, var Sollis klare oppfordring.

Ordfører Bengt Fasteraune (Sp) informerte om at felles formannskap ville legge frem saken til kommunestyrene til avgjørelse. Felles formannskap vil da se på felles løsninger i Lesja og Dovre.

- Et begrep om hvor lang tid prosessen tar før vi er en kommune, må være med i saken. Det må også være en egen beskrivelse om hvordan vi får med folket. Kommunestyrene må også ta stilling til om det skal være folkeavstemning, men da synes jeg det er viktig at man får ut god og viktig informasjon, så folk vet hva de stemmer over, sa Fasteraune.

Noen stikkord for hva Fasteraune ser for seg kanskje må løses med ekstern hjelp, er forvaltning av fjellområdene, konsesjon og eiendomsskatt.

Knut Nytun (Sp) poengterte at alt blir ikke ett, og mange ting vil kanskje forbli uendret.

- Men vi vil få bare én ordfører og én rådmann. Utover det blir det kampen om villreinen, sa Nytun lattermildt.