Bragelien synes brannen er trist. Selv om skogbrukssjefen har ferie, rykket han ut til Rostgrend for å bivåne den store skogbrannen.

– Det brant på akkurat samme sted i 2008, men da ble det heldigvis slukket før det var for omfattende, sier Bragelien.

Sel kommune har rundt 200 000 mål med skogsdrift, og rundt 45 000 kubikk årlig tilvekst. Brannen startet ved Roståa i Stampestugusvingen, og jobbet seg raskt oppover. Brannårsaken er enda ukjent, i følge politiet.

– Det er et utsatt område, siden det gnistrer mye fra jernbanen, sier Bragelien.

Statsskog eier grunnen sør for Roståa, mens private grunneiere eier nord for åa. I verste fall kan flere lide et stort økonomisk tap.

– Om en ikke har forsikring mot skogbrann, kan en tape verdien på skogen, sier han.