I høst er det igjen kommunevalg, og for de politiske partiene er nominasjonsprosessen snart ferdig. Samme dag er det i tillegg kirkevalg, og mange kirkelige råd er nå godt i gang med, eller i startfasen av arbeidet med å få folk til å stå på liste også der.

For mange medfører det en viss skrekk å stå på slike lister. Mange føler at de ikke hører hjemme i slike fora eller at de ikke har noe å komme med. Særlig til kirkevalgene er det mange som ikke vil stå på liste fordi de ikke er personlig kristne eller faste kirkegjengere. Den samme skepsisen hadde Aud Øien og Hans Nyhagen, som i dag har sittet i Dovre kyrkjelege råd i henholdsvis 10 og seks år. I dagens Vigga oppfordrer de folk til å bli med å bestemme over et bygg som de aller fleste er avhengige av en eller annen gang i livet, uavhengig av hvor sterk gudstroen er.

Øien og Nyhagen understreker at det å stå som listekandidat er det samme som å ha muligheten til å være med å bestemme over noe som skal komme bygdefolket til gode. De presiserer også at kirken er for alle, selv de som ikke går til gudstjeneste hver søndag.

Om det er snakk om kommunevalg eller kirkevalg har engasjerte folk nå en sjanse til å få sagt hva de mener og være med på å styre utviklingen av nærmiljøet de neste fire årene. De fleste har meninger om det meste, enten det gjelder lokalpolitikk eller kirkespørsmål. Sier man ja til å stå på liste har man mulighet til å sette ordene ut i handling.