De ti dyrene har oppholdt seg ved Dalsida i rundt to år, og Miljødirektoratet har vedtatt å ta ut flokken. Uttaket utføres av SNO.

– Dyrene må skytes og slaktes med en gang, og dette blir den tyngste operasjonen vi har hatt med uttak av moskus, forteller Bretten.

Kjøtt og skinn skal bevares og selges. Toppen av Sjongshø måler 1954 meter over havet, og moskusen holder seg høyt i terrenget.

– Vi har vært innover flere ganger for å se om det har vært mulig med uttak. Det har vært godt snøskuterføre, men det har ikke vært mulig å utføre uttaket enda. Vi tar helst ut moskus vinterstid, de vi har tatt om sommeren har beveget seg så langt ned at det har vært tilgjengelig med bilvei, forklarer han.

Det blir ingen flere forsøk på å ta ut moskusen før etter påske.

– Vi skal gjøre flere forsøk. Vanligvis trekker moskusen ned til vårbeite rundt den 1. mai. Trekker den langt nok ned, kan det hende det er mer fremkommelig, sier Bretten.