- Vi har som mål å få ned tallet på drepte og hardt skadde ved å luke ut farlige kjøretøy og trafikanter fra vegene, melder vegvesenet på sine hjemmesider.

Det er nye påbud om vinterdekk og strengere krav til mønsterdybde, som har ført til at det nå har kommet flere reaksjoner enn tidligere.

– Vi er bedre på å komme oss ut på vegen når føret tilsier det. Andelen kontroller igangsatt etter tips fra de som drifter vegnettet vårt er seksdoblet i forhold til fjorårssesongen. Vi fikk også økte midler fra Regjeringen før jul, forklarer avdelingsdirektør Arne Valdemar Nielsen.

Seks av ti kontrollerte kjøretøy var norske. Kontrollresultatene viser at jo lenger unna Norge vi kommer, desto flere mangler har kjøretøyene. De største synderne er kjøretøy utenfor Norden og Øst-Europa.