Som en direkte oppfølging av kvinneetablererkurset, Liv Laga, er det nå dannet en støtteorganisasjon for etablerere. Gruppen heter Lesja og Dovre Rekkverk.