- Den voksne moskuskua hadde melk i juret, men vi fant ingen kalv. Om hun har mistet den på veien eller før hun begynte å gå, er uvisst, forklarer Tord Bretten i Statens Naturoppsyn Oppdal.

Kua ble slaktet, og kjøtt og skinn ble omsatt lokalt.

- Kortreist mat

Siv Renaas Kraugerud fra Lesjaverk, tok bilde av moskusen. Den gikk ved potetåkeren deres, og naboer varslet om den uvedkommende kua.

- Det var veldig spennende å se den, vi dro i vei med bil og traktor. Bestemor i huset hadde bare pyjamas på, forklarer Kraugerud lattermildt.

Familien spøkte med at poteter og moskus kunne være fin kortreist mat, men er glad for reaksjon når dyrene vandrer ut på denne måten.

- Det er jo ikke noe særlig når de kommer så nærme, særlig med tanke på barna, sier Kraugerud.

Annerledes arealbruk

Ellers har det vært veldig få moskuser som har vandret ut i år. I vår var det et dyr som gikk ned mot Lesja-området, men det vandret til fjells igjen.

- Vi har også hatt rapport om et dyr mot Møre og Romsdal, men det har ikke blitt observert igjen. Det har vært veldig rolig, og bare sju dyr har blitt avlivet så langt i år.

- Arealbruken til moskusen har vært annerledes i fjor og i år, de har ikke oppholdt seg like mye i bjørkeskogen mellom Hjerkinn og Kongsvold. De har holdt seg høyere i fjellet, sier Bretten.

Før kalving talte moskusstammen rundt 210 dyr. I fjor på denne tiden brøt lungeepedemien ut i stammen, og oppunder hundre dyr døde. Bretten har observert en flokk på rundt femti dyr nylig, og så langt ser det bra ut, med tanke på en eventuell epedemi.

- De vi har sett ser bra ut, sier Bretten.