- Har full tillit til hele administrasjonen og alle ansatte i Dovre kommune

foto