Disse organisasjonene i Lesja og Dovre fikk tildelt grasrotmidler i 2020

foto