Dovre EnSpire ser på dette som eit alternativ som skulelokal

foto