Daeng startet nytt serveringstilbud i Dovre sentrum