NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) oppfordrer vannverkseiere til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsyningsberedskapen utover sommeren. Storforbrukere av vann som har egen vannforsyning, bør vurdere å ta forholdregler hvis situasjonen med lite nedbør vedvarer.

Grunnvannstanden er fortsatt meget lav og synkende i store deler av Sør-Norge, Trøndelag og Sør i Nordland. Det er også veldig lav vannføring i mange elver og lav vannstand i flere vannmagasiner.

- Flere av NVEs grunnvannstasjoner har de laveste, eller blant de laveste observerte grunnvannsstandene for denne tiden av året, sier Hervé Colleuille, Hydrogeolog og seksjonssjef i NVE til nettstedet varsom.no

NVEs målinger viser også ekstremt lavt vannstand bl.a. i flere sideelver av Glomma og Gudbrandsdalen. Regulanten for Glomma og Lågen (GLB) har målt den laveste vannstanden i Glomma ved Solbergfoss siden starten av målinger i 1902 for denne tiden av året. Det er allerede registrert flere tomme brønner for eksempler i Nord-Odal i Hedmark, i Eggedal i Buskerud og i Byrkjedal i Rogaland.

- Flere vil kunne oppleve tørre brønner utover sommeren. Det er de grunne brønnene som forsyner enkelthusstander og gårdsbruk som oftest er mest sårbare, tilføyer Colleuille.

Tenk på andre

NVE oppfordrer alle til å vise aktsomhet og til å unngå uttak som bidrar til tørrlegging av vassdrag. Det må tas hensyn til livet i vassdragene, og til andre som har behov for vannuttak lenger nede i vassdraget.

- Tørke og lav vannføring kan skape problemer for fisk og annet dyre- og planteliv. Vi oppfordrer alle som tar ut vann fra et vassdrag, til å opptre aktsomt for å unngå skader og ulempe for allmenne eller private interesser. Dette følger også av aktsomhetsplikten i vannressursloven, sier fungerende vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth i en pressemelding.

De prioriterte bruksformålene er vannuttak til husholdning og husdyrhold.  Vannbruk til husdyr avgrenses til husdyrenes primærbehov for vann til drikke og hygiene. Dette innebærer at for eksempel jordvanning ikke er gitt prioritet i knapphetssituasjoner.

60 prosent av normal nedbør

Lite vann fører også til høyere strømpriser, 33 prosent høyere i år når man sammenligner med andre kvartal i fjor.

- Økningen i kraftprisene hittil i år og utsiktene til høy pris fremover, gjør at en gjennomsnittskunde må betale om lag 3000 kroner mer for strømmen i år, enn i fjor, sier seksjonssjef Vegard Willumsen i NVE i en pressemelding.

Andre kvartal ble et kvartal med lite nedbør.  Nedbør som regn og snø målt i potensiell kraftproduksjon, var 60 prosent av normalen i andre kvartal 2018.- Lite nedbør gjør at Norge nå har mindre vannressurser til kraftproduksjon enn i et normalår. I fire av ukene i andre kvartal, var det så lite nedbør at den antatte fordampningen var større enn nedbøren. Det er uvanlig. Tørken vi er inne i, gjør at det er svært lite tilsig til kraftmagasinene. Vi ser at kraftprodusentene holder vann tilbake for å spare til vinteren. Det medvirker til en noe høyere kraftpris nå, men vannet som holdes igjen vil redusere strømregningen til vinteren, sier Willumsen.

Fordamping

Varsom.no sier årsaken til denne tørken er den nedbørfattige våren og lange perioder med svært høye temperaturer som gir stor fordampning. De siste periodene med tørke i Sør-Norge var 2010, og da kun i Agder og Rogaland, 2006, 2002-03 og 1995-96. I Norge skyldes de mest alvorlige tørkeperioder ofte en kombinasjon av sommertørke som går direkte over i en vintertørke, som i 2002-03) eller en vintertørke som fortsetter med sommertørke, som i 1995-96 og 2010.

Mer enn tropenatt

Det er ikke bare i Norge det er varmt. Yr.no melder at i den lille fiskelandsbyen Quriyat på nordøstkysten av Oman, ble det satt rekord sist uke, da temperaturen lå på minimum 42,6 grader i over to sammenhengende døgn. Det betyr at det var nesten 43 grader om natten, og enda varmere på dagtid.

Så høy nattetemperatur er aldri registrert noe sted i verden.

Yr.no sier at en del av forklaringen ligger i havet. Sjøen utenfor Oman har ofte temperaturer på rundt 30 grader.