Vigga ble kastet ut av forhandlingsmøtet mellom Lesja og Dovre onsdag. Og det på feil grunnlag.

- Det er viktig at vi har en felles plattform før vi går ut med noe, mente Bengt Fasteraune. Han viste til §31 i Kommuneloven, og §4 og §14 i Offentleglova.

- Helt uholdbart, sier ekspert i presseetikk og pressejus, Gunnar Bodahl-Johansen.

Feil paragrafer

Forhandlingsutvalget er felles formannskap i Lesja og Dovre, og de drøfter intensjonsavtalen for en mulig storkommune. Fasteraune (Sp) hadde med seg Mariann Skotte (Sp), Geir Arne Hageland (Sp), Oddny Garmo (Sp), Guri Ruste (Dovrelista) og Brynjar Berge (Ap) i avgjørelsen om å lukke møtet. Hanne Velure (H), Marita Lindbom (Ap) og Liv Klara Enstad (Ap) ønsket at møtet skulle gå for åpne dører.

- Dette er et ad hoc utvalg. Da er det bare kommunestyret som kan bestemme at denne saken skal gå bak lukkende dører. Dessuten viser de til helt feil paragrafer, de har ingenting med denne saken å gjøre, sier Bodahl-Johansen.

- For tidlig

- Det som blir sagt her kan være det motsatte av det som blir resultatet, sa Fasteraune.

Han var også redd for at noe som kunne berøre de ansatte skulle komme opp. Skotte stilte seg bak Fasteraune.

- Jeg mener vi er så tidlig i prosessen, at om vi går ut med ting nå blir det forvirring i befolkningen, sa Skotte.

Intensjonsavtalen skal sendes ut rundt 23. mai. Folkeavstemningen skal være 13. juni. Møtet onsdag hadde ingen sakliste eller agenda.

Ønsker åpen prosess

- Så lenge møtene er åpne og uten agenda så mener jeg at vi skal ha en åpen prosess. Jeg mener også at hvert parti skal kunne gå ut med sine meninger i etterkant, sa Enstad.

Det er uenighet innad i forhandlingsutvalget om på hvilken måte man skal formidle hva som skjer i forhandlingene. Lesja Arbeiderparti har aktivt brukt sine Facebook-sider. Det liker ikke Fasteraune.

- Jeg mener vi skal ha en plattform først, før vi snakker. Jeg synes ikke det er greit slik det har kommet fram i sosiale medier. Synes vi skal være forsiktige med å fortelle om bare en del av forhandlingene, der det er en part som sier noe, og en part som ikke sierr noe.

Vil ha skisse først

- Jeg oppfatter at det er en del som mener dette er for lukket fra før. Vi er et lite samfunn, og i etterkant går vi ut til gruppene våre og skriver hva vi mener. Dette er sunt, da får man de diskusjonene man vi ha. Jeg synes man skal kunne si hva man vil jobbe for, selv om det ikke nødvendigvis er slik det blir. Vi må kunne være åpne om hva man tenker og hva man jobber for, sa Velure.

- Slik det har utartet seg nå, drøfter vi de store linjene, da tenker jeg at vi må kjøre åpne forhandlinger. Vi kommer til å fortsette å skrive om hva vi kjemper for. Det blir meningsløst å ikke gjøre det. Det er informasjon og ikke forvirring, sa Lindbom.

- Før vi kjører åpne prosesser må vi ha en skisse klar. Da er det enklere for meg. Hvis vi ikke har en overordnet plattform kommer vi til å sveve. Jeg mener den plattformen må på plass så snart som mulig, sa Fasteraune, som fikk siste ord før avstemningen.

Uheldig

– Jeg mener det er svært uheldig at flertallet i formannskapet velger å lukke dørene på dette tidspunktet i reformprosessen. Etter vårt inntrykk lukkes møtet under en relativt åpen diskusjon, og det virker som deler av den politiske ledelsen i kommunene ønsker å sensurere informasjon og relevante diskusjoner ovenfor innbyggerne, sier redaktør i Vigga, Maria Kampesæter Kleiven.

Redaktøren forklarer at Vigga dessverre ikke har hatt anledning til å dekke de to foregående møtene forhandlingsutvalget har hatt. Derimot har avisen hørt via møtedeltagere at det har tidvis vært høy temperatur under debattene.

– Slike møter med de folkevalgte er i utgangspunktet åpne. I følge lovverket mener vi at lukkingen av møtet ikke er gyldig, sier Kampesæter Kleiven.