Tall fra oktober viser at 1415 opplendinger er helt arbeidsledige. Dette er 305 personer færre enn på samme tid i fjor, noe som tilsvarer en nedgang på 18 prosent.

Færre langtidsledigeAntall arbeidssøkere i arbeidsrettede tiltak gjennom Nav har økt, mens ledigheten blant de som er delvis arbeidsledige har sunket. Blant langtidsledige, altså de som har vært arbeidsledige i mer enn halvannet år, har det vært en nedgang på hele 30 prosent, sammenliknet med oktober i fjor.

Nedgang blant ungeOgså blant arbeidssøkere under 30 år, som er en prioritert gruppe i Navs oppfølging, har ledigheten gått ned.- Det er bra at vi ser en ytterligere nedgang i unge arbeidssøkere her i Oppland, sier fylkesdirektør i Nav, Haavard Ingvaldsen, i en pressemelding.483 unge under 30 år er registrert som helt arbeidsledige.

Mange ledige stillingerArbeidsledigheten innen bygg- og anleggsbransjen i Oppland har gått ned med hele 32 prosent fra året før og det er 62 færre ledige i denne bransjen. Også innen industri har nedgangen vært markant.Per 3. november er det registrert 249 ledige stillinger hos Nav. Størst behov for arbeidskraft er det innen helse, omsorg, medisin og biologi, der det er 71 ledige stillinger.