Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har funnet flere avvik ved Lesja og Dovre brannvesen.

DSB hadde tilsyn med Lesja og Dovre brannvesen i slutten av mai, og rapporten forelå i begynnelsen av september. Flere alvorlige avvik ble avdekket. Deriblant er ikke de lovpålagte tilsyn og oversikt over særskilte brannobjekter ikke blitt utført slik det skal og det er ikke satt av nok ressurser til brannforebyggende arbeid. Innstatstiden til sykehjemmene på Lesja og Dovre overskrider 10 minutter, uten av det har blitt gjort tiltak for å kompensere for den økte risikoen.

Les mer i papirutgaven av VIGGA.