Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har meldt flomvarsel på Øst- og Sørlandet. Det er varslet mye nedbør over store deler av Øst- og Sørlandet søndag og mandag, melder NVE. Det er usikkert hvor den mest intense nedbøren vil komme, og det er dermed usikkert hvilke bekker og elver som vil bli sterkest berørt.

Radaren over nedbør på Yr sine nettsider, viser at det har kommet en del nedbør i Nordgudbrandsdalen, og at nedbøren ser ut til å flyttre seg nordover, mot Sør-Trøndelag.

Bildene er tatt halv åtte idag tidlig, og viser at vannmengden ikke har økt nevneverdig i Jora og Lågen. Derimot vil mye vann i bakken, kombinert med mye nedbør, gi økt fare for jordskred, melder NVE på sine nettsider.

Foto: Lokalavisa Vigga