Undseth og Ivar Johan Bronken fra Vågå er ansatt som rektor og assisterende rektor ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule. Begge har vært konstituert i stillingene i snart et år, skriver Oppland Fylkeskommune på sine hjemmesider.

Erfaring fra klasserommet

Undseth gleder seg til å ta fatt på utfordringene, og mener hun har god bakgrunn for rektorposisjonen.

– Jeg føler at jeg kjenner veldig godt til Nord-Gudbransdal videregående skole. Og jeg har god klasseromserfaring, og vet hvilken situasjoner både lærere og elever har, og kjenner den videregående skolen godt. Det tror jeg er viktig for elevene, sier Undseth.

Kristin er utdannet lærer og historiker og begynte å jobbe i fylkeskommunene i 1993. Den gangen var hun ansatt som lærer ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Hjerleid. I 2012 ble hun avdelingsleder på Hjerleid og har siden desember 2013 vært konstituert som rektor for hele skolen.

Nesten 600 elever

Hun får nå ansvaret for en stab på 135 personer, og mellom 550 og 600 elever. Siden hun nå har fått prøvd seg som vikar en periode, gleder hun seg til mer langsiktig arbeid.

– Vi har gode lærere og gode elever, som scorer godt på fylkesnivå. Jeg gleder meg til å tenke mer langsiktig med arbeidet, sier hun.

Undseth synes skolesituasjonen på Hjerleid er vemodig.

– Utfordringen vi står framfor er å få til gode løsninger på ting for elevene. Selv om jeg vet at det rører seg i underskogen, må jeg forholde meg til de politiske vedtakene som er gjeldende, sier Undseth.

Om fem år håper hun elevtallet i Nord-Gudbrandsdalen vil ligge på samme nivå som nå.

– Jeg håper at elevene vil være her i dalen fremover, understreker hun.

Vil savne klasserommet

Som aktiv lærer i mange år vil hun savne klasserommet.

– Det er vanskelig å kombinere undervisning og administrativ rolle. Jeg føler undervisning er en jobb jeg har gjort bra, og det vil jeg savne, sier hun.

Tidligere rektor Solveig Rindhølen begynner som rådgiver hos fylkesopplæringssjefen, hvor hun skal jobbe med kvalitetsutvikling og pedagogisk utvikling for videregående opplæring i Oppland.