Fjuken skriv at kraftselskapa Skjåk Energi og Eidefoss har søkt Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal om midlar til utvikling av breiband i regionen. Nettselskapa samarbeider med Eidsiva Breiband som er leverandør av tenestene og signal på kraftselskapa sin fiber.

Den totale kostnaden på fiber-investeringa til heimane er rekna til 38 millionar kroner. Regionrådet har samrøystes løyvd 10 millionar kroner til desse to prosjekta.

Skjåk Energi og Eidefoss ynskjer å byggje fiber til heimen der det er tettbygd busetjing i fyrste omgang. Dei har plukka ut felt med meir enn 50 husstandar og ynskjer å byggje ut desse i løpet av 2014-2016.

Det er gjort ei prioritering på utbygging av desse felta:

I Dovre; Hjerleid/Sletten, nord for sentrum langs E-6 Dombås.

I Lesja; Lesja sentrum.

I Sel; Bjølstadmo, Hjellum, Ottbratt , Ottbragden, Otta sentrum og Sandbumoen.

I Vågå; Nermoom, Utstillingsplassen, Hotellet.

I Skjåk; Aurmoen og Lundagrenda.

I Lom; Prestgardsskogen.

Utbygginga skal vere avslutta innan utgangen av 2015.