Mer enn 130 ordførere og varaordførere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Kristelig folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstre markerte på onsdag sin motstand mot regjeringens forslag i statsbudsjettet om å oppheve eiendomsskatten på verk og bruk, den såkalte maskinskatten.

Regjeringen tar med kuttene i lokalskatten milliardbeløp fra kommunene og gir til store konsern og staten. Kommuner over hele Norge blir tvunget til å kutte innen skole, helse, eldreomsorg og andre viktige velferdstilbud. Regjeringens forslag innebærer et årlig inntektstap for kommunesektoren på minst 1,2 milliarder kroner.

Distriktsran

– Dette blir jo en konsekvens for oss i Lesja. Det synes jeg ingenting om, 858 000 kroner mister vi. Dette blir en krevende økonomisk periode, sier ordfører Mariann Skotte.

Hun forklarer at det ikke er ét spesielt fagområde dette vil gi konsekvenser for.

– Dette er et distriktsran for oss fordi det er et godt bidrag i kommunekassen. Det kan tenkes at det er to stillinger som forsvinner, i forhold til pengene vi mister, hvis flertallet på Stortinget er enig, understreker hun.

Sel er intet unntak

En av politikerne som tok veien til markeringen i Oslo, var ordfører i Sel kommune, Dag Erik Pryhn. Han forteller om store kostnadsendringer hvis dette blir vedtatt.

– To millioner kroner taper vi på dette. Det er kostnadene som må reduseres. Pengene som tapes tilsvarer to til tre stillinger, forklarer han.