Et skritt videre for tettstedsutviklingen i Dovre sentrum