Her har de kvernet fem tonn kaffe siden starten av 2020