Dovre kommune er positive til dagsturhytta, men beliggenheten avgjøres først når økonomien er avklart