Marit og Kjell har vært 18 år i fjellfolkets tjeneste