Her har Harald en god plan om å skape aktivitet på Bjorli